Genvägar till kreativitet del 2: sluta brainstorma

När jag föreläser om kreativitet så brukar jag fråga publiken vilka metoder de tar till när de behöver generera många idéer. En metod som alltid dyker upp är brainstorming. Tyvärr så finns det mycket forskning som pekar på att denna väletablerade metod faktiskt är en av de sämsta.

I boken Creativity menar författaren Marc Runco att följande krävs för att brainstorming ska vara fungera som det är tänkt:

1. All bedömning och kritik skjuts upp tills brainstormingen är klar
2. Fokus bör ligga på kvantitet och inte på kvalitét
3. Samtliga deltagare ska våga bygga vidare på varandras idéer
4. Desto vildare idéer desto bättre

Alla som någonsin varit med om en brainstorming-session ser nog direkt att detta är fyra kriterier som är extremt svåra att uppfylla. Det är bland annat svårt att kontrollera att det inte sker någon bedömning. Även om denna inte verbaliseras så finns det ju många saker som skvallrar om vad du tycker om mina idéer (kroppsspråk, leende, suckar etc).

I ett flertal studier har forskare jämfört grupper som använder brainstorming med grupper som använder vad som ibland kallas för “brainwriting”. Denna metod innebär att gruppens medlemmar genererar idéer på egenhand och sedan så sållar gruppen tillsammans bland dessa.Det denna typ av studier har funnit är att grupper som genererar idéer tillsammans (det vill säga brainstorming) kommer på färre men också sämre idéer än de grupper som tillämpat brainwriting. Kvalitén på idéerna brukar bedömas av en jury som ofta består av andra forskare så det är givetvis fritt fram att ifrågasätta just denna del av resultaten.

Titta igen på Runcos fyra kriterier för lyckad brainstorming så förstår du nog varför brainwriting är en bättre metod. Att “spåna” i grupp är något av det värsta jag vet och jag är nog inte är ensam. Just därför är det ganska skönt att veta att jag har forskningen på min sida. Nästa gång din arbetsgrupp ska träffas och “bolla idéer” så tycker jag du ska göra er alla en tjänst — sätt en ram inför detta möte! Föreslå till exempel att ni alla tar med er tio idéer var som ska presenteras i början av mötet. En annan typ av ram kan vara att bryta av ett stillastående möte med en 20 minuter lång individuell idégenerering.

När vi arbetar med idégenerering tillsammans med våra vänner på reklambyrån Rodolfo gör vi nästan alltid detta med personer som nyss lärt känna varandra. Tiden brukar dessutom vara knapp så det är extremt viktigt att göra allt som går för att få idéerna att flöda snabbt. Brainwriting har varit en räddare i nöden i dessa situationer.