Genvägar till kreativitet del 1: Blandade arbetsgrupper

Det finns mycket som pekar på att kunskap och kreativitet hör ihop. Däremot finns det också bevis för att expertis har en baksida och att den till och med kan motverka kreativitet. Det finns dock en enkelt lösning: se till att ha en blandad arbetsgrupp.

Som vissa av er redan sett så kommer vi att under våren inleda ett samarbete med den nystartade reklambyrån Rodolfo. Vi blev kontaktade av en av deras grundare, Ludwig Jonsson,  i början av hösten då han sett att vi höll utbildningar i kreativitet. Ludwig berättade om deras koncept Creative Teams som innebär att de låter ett antal inbjudna personer som inte arbetar i reklambranschen vara med under idégenereringsfasen. Rodolfos hypotes var att de skulle få ut bättre och mer kreativa idéer på detta sätt än om de skötte idégenereringen internt.

Utifrån forskning som undersökt vad som kännetecknar mer kreativa arbetsgrupper så verkar det som att Ludwigs och Rodolfos hypotes stämmer. De grupper som i studier ansetts som mer kreativa och mer framgångsrika har oftast medlemmar med olika typer av kompetenser. Expertis är som sagt bra men när experten ska ta sig an problem som inte följer mönster han eller hon är van vid kan mentala spärrar uppstå. Med en hammare i handen ser allt ut som spikar helt enkelt.

När man tittat närmare på dessa blandade, mer kreativa arbetsgrupperna så har det visat sig att just blandningen lett till att de skapat strategier som motverkar mentala spärrar. Många har nog suttit på möten där du varit en “outsider” och knappt förstått hälften av vad de andra talat om. För att se till så att alla i gruppen förstår allt som sägs tvingas blandade arbetsgrupper att använda mer generella termer. Dessa grupper använder också betydligt flera liknelser och analogier för att beskriva de problem och utmaningar de stod inför.

Poängen är alltså att fackspråk ofta begränsar oss. Problemet “vilka politiska insatser kan öka ungdomars kommunikation med ortens näringsidkare” beskrivs knappast på ett sätt som får idéerna att flöda. Givetvis är exemplet tillspetsat men det är inte helt främmande att det kan se ut så här i huvudet på personer som arbetar med denna typ av frågor. Den fina med att arbeta med en blandad grupp är att det är uteslutet att beskriva problem på detta snäva sätt. Genom en generell beskrivning är det lättare att hitta nya och unika lösningar samt att hitta samband mellan problem från andra områden.

En annan styrka med att ha en blandad arbetsgrupp är att gruppens associationsbanor breddas. Våra associationer är baserade på våra erfarenheter så därför är det inte konstigt att att personer med liknande erfarenheter ofta associerar på samma sätt. Breda associationsbanor hjälper oss att vara mer kreativa och en blandad arbetsgrupp är därför en perfekt genväg till kreativitet.

Update: Ett roligt exempel på vad som kan hända när man sätter ihop en blandad arbetsgrupp med psykologer, reklamare och gymnasiestudenter är Nördupproret – en kampanj för NTI-Gymnasiet som fick stort genomslag i media och över 6000 underskrifter. Allt började med en idé från en av studenterna på vår och Rodolfos Creative Teams workshop – en tjej som sade att man på NTI-Gymnasiet var stolt över att kalla sig nörd! Se casefilmen från Rodolfo här under:

NTI, Nörduppropet – Case Movie from Rodolfo on Vimeo.