Ge ditt nyårslöfte en chans

Känner du dig tveksam inför att avge ett nyårslöfte igen? Brukar det vara svårt att hålla vad du har lovat? Om du är som alla andra har du förmodligen varit med om ett och annat brutet löfte innan det nya året ens har börjat. Problemet ligger framför allt i vår bristande förmåga att uppskatta vår egen självkontroll.

Alla människor lider av självkontrollshybris menar Loran Nordgren, psykolog och professor vid Northwestern University i Chicago, USA. Med det menas att vi är extremt dåliga på att uppskatta vad vi klarar av viljemässigt när det handlar om att bryta vanor och stå emot frestelser. Ofta överskattar vi vår förmåga att hantera svåra situationer, exempelvis när vi tror att vi ska kunna unna oss en cigarett enbart till fest. I realiteten är det däremot svårt att kämpa emot lockelser eftersom vår hjärna är förprogrammerad att reagera på omedelbara belöningar. Risken är därför stor att vi sätter krokben för oss själva och faller tillbaka i de vanor vi så gärna vill komma ifrån.

I ett experiment som belyser detta fick ett antal rökare titta på en film som handlar om deras favoritsyssla – Coffee and cigarettes av Jim Jarmusch. Försökspersonerna skulle få en belöning om de kunde avhålla sig från att röka under hela filmen. De fick själva välja hur stor kontroll över cigaretterna de trodde sig behöva, och belöningen blev större ju svårare lockelsen var. En del lämnade sitt cigarettpaket utanför rummet, andra hade det på bordet framför sig, och några höll en otänd cigarett i handen. Experimentet visade att de rökare som trodde sig ha bäst kontroll över sitt begär oftast var de som satte sig med en cigarett mellan fingrarna – och började röka. Resultat visar med andra ord att vi människor har svårt att uppskatta vår förmåga att stå emot lockelser, vilket gör att vi lätt utsätter oss för onödiga risker.

Allt fler studier pekar nu på vinsten av att erkänna sin dåliga förmåga till självkontroll. På så sätt blir det enklare att minska antalet frestelser runtomkring sig. Metoden som ofta tillämpas inom psykologisk behandling kallas för stimulikontroll, och handlar helt enkelt om att kontrollera de saker som annars gör att vi faller dit. Det kan exempelvis vara att inte förvara godsaker hemma om man går på en diet, att slänga de sista cigaretterna från nyårsfesten om man har bestämt sig för att sluta röka, eller att lämna alla arbetsuppgifter på jobbet om man vill få en bättre balans i tillvaron. Stimulikontroll kan samtidigt innebära att vi ökar förutsättningarna att börja med ett helt nytt beteende. Bland annat ger vi träningen en större chans att lyckas om joggingkläderna redan ligger framme, liksom att vi får lättare att hålla en ny rutin om det planeras in så konkret som möjligt i vår kalender.

Ett viktigt budskap inför kommande nyårslöfte är med andra ord att förbereda sig noga, samt att vara så ärlig mot sig själv som möjligt. Vår självkontrollshybris kommer vi nog aldrig riktigt komma ifrån, men vi kan åtminstone ge vårt nyårslöfte en större chans genom att inse våra begränsningar och ta tillbaka kontrollen över vår omgivning.

Lycka till, och ett gott nytt år!

Bild: flickr.com/tsuacctnt

Referens: Nordgren, L., van Harreveld, F., & van der Pligt, J. (2009). The Restraint Bias: How the Illusions of Restraint Promote Impulsive Behavior.Psychological Science, 20, 1523-1528.