Tjat

Gästloggen Enkla samtal: Tjat, tjat, tjat och tjat

Tjat är dåligt på så många olika sätt, och ändå är det så svårt att undvika.

Det är lätt att komma på sig själv med att tjata oavsett om vi är föräldrar som tjatar på våra barn, om vi tjatar på våra partners eller på våra arbetskamrater. Det som är bra med tjat är att när vi gör det, oavsett om den vi tjatar på gör något annorlunda eller inte – så gör vi i allafall något. Det känns bra när vi gör saker särskilt om vi är frustrerade från början. Tiden det tar att skriva och sätta upp en lapp i personalpentryt gör att vi blir lite distraherade under tiden vi är arga. Sedan är vi tillbaka i samma situation och med samma frustration. Har vi otur eskalerar våra lappar och vårt tjat.

”Den som inte tar bort luddet ska dö” stod det på en av de lappar komikern David Batra samlade i sin bok om annorlunda meddelanden. I exemplet har frustrationen gått ganska långt över att luddet i torktumlaren inte blir rensat. Med stor sannolikhet gjorde inte lappen någon skillnad vad det gäller handhavandet av luddfiltret. Däremot bidrog den till ytterligare dålig stämning.

En studie på kemistudenter jämförde studieresultaten hos studenter beroende på om lärarna uppmuntrade studenterna att ta eget ansvar eller om de kontrollerade studierna. Förutom att de studenter som inte blev kontrollerade hade bättre resultat tyckte de dessutom att det var roligare att studera kemi och visade på lägre nivåer av stress (Black & Deci, 2000). De som inte blev kontrollerade och tjatade på hade bättre arbetsro och kunde bli mycket mer effektiva när de själva själva disponera tiden.

Alternativ lösning

I podavsnittet är det en förälder som är trött på sitt eget tjat på sitt barn, och vi pratar om vad en kan göra för att slippa tjata, alltså alternativen. Vad vi inte tar upp är att det finns tillfällen då det helt enkelt går att hoppa över tjatet helt utan att ersätta det mot något alls utan att vi faktiskt förlorar något. Det är ingen patentlösning som alltid funkar, den är långt ifrån perfekt men kan ändå vara värd att överväga. Sluta tjata, och be den du tjatar på om hjälp att hålla ditt löfte. Det kommer inte få in disken i maskinen eller kläderna på krokar, inte direkt men det kommer göra att när tjatet försvinner kommer ni efter ett tag kunna tänka ihop kring ert gemensamma problem. Kostnaden för den som tjatar är att lova att faktiskt sluta tjata och be om ursäkt för att man glömde när det ändå slinker ur ett tjat och att det där som irriterar är kvar. Många gånger är det ett billigt pris eftersom det där som irriterar ändå inte påverkas av tjatet och att sluta tjata i sig är belönande. Det är ingen patentlösning men ofta förvånansvärt effektiv. Är det sämsta utfallet att inget annat förändras än att vi slipper en del tjat är bara det en vinst.

Anders Wiberg

Lyssna på podden här!

Akademisk referens: Aaron E. Black and Edward L. Deci, The effects of instructors’ autonomy support and students’ autonomous motivation on learning organic chemistry: A self-determination theory perspective, Science Education, Volume 84, Issue 6, pages 740–756, November 2000