Fritidsresor fördjupar distanscoachning

Efter ett lyckat pilotprojekt med distanscoachning med mobilapplikationen Viary var Fritidsresor sugna på att fördjupa arbetet.

Tre chefer coachade under våren 16 destinationschefer runt om i världen. Fokus för insatsen var att öka graden av feedback, balansen mellan arbete och fritid samt att arbeta med värderingen framåtanda. Då fyra av fem destinationschefer upplevde att de fått bättre feedback gick Fritidsresor vidare med en ny runda i höstas.

Trots att den enda workshopen togs bort och upplägget blev helt distansbaserat gick ändå upplevelsen av framåtanda upp med 30%. Totalt utförde destinationscheferna 205 beteenden där det mest populära beteendet var att ge positiv feedback. Bland kommentarerna i utvärderingen kan vi läsa följande:

Man ger automatiskt mer feedback, när man själv får feedback!

Utifrån dessa positiva resultat kommer nu Fritidsresor även låta Psykologifabriken avlösa dem i coachandet av destinationschefer. Under fyra veckor kommer destinationscheferna få testa Ledarverkstan på distans.

Erfarenheterna från Viary har vi tagit tillvara på i en uppdaterad digital lösning: Habitud.