Förklaringen blir en utskällning: Frustration, ilska

1984: McEnroes försök att rätta till situationen slutar i ett nytt utbrott.

Tennislegenden John McEnroe är minst lika känd för sitt heta temperament som för sitt spel. I det här klippet tycker jag mig skymta ett försök till självkontroll hos McEnroe. Han försöker förklara att han skällde på sig själv och inte på domaren. Förklaringen slutar dock med att han… skäller ut domaren.

Det finns en omhuldad föreställning om att människor med särskilt kort stubin föds sådana. Det är delvis sant. Visst spelar miljön in, men inom psykologisk forskning talar man också om begreppet temperament – ett särskilt knippe beteenden som varje individ har med sig från födseln. Vilket temperament ett barn har bestäms genom att man kartläger barnets beteendeprofil utifrån variabler som går att mäta och testa redan tidigt i barndomen. Till exempel hur barnet närmar sig nya främmande objekt eller hur ofta barnet ler. I studier gjorda av temperamentsforskarna Thomas & Chess visade det sig att mycket av barndomens temperament hänger med och påverkar hur vi interagerar med omvärlden ända upp till vuxen ålder

Av: Linda Backman