Föreställ dig förlåtelse

Varför ska just du öva dig på att förlåta någon som gjort dig orätt? För din egen skull!

Förlåtelse handlar inte om att försonas med personen som sårat dig. Det innebär inte heller att du ska försöka glömma något hemskt som du blivit utsatt för. Enligt psykologen Sonja Lyubomirsky handlar förlåtelse om att kunna hantera det som har skett utan att övermannas av ilska eller hämndbegär. För att kunna förlåta kommer du att behöva fundera ingående på det som har hänt, för att nå en mer nyanserad upplevelse av händelsen och den person som har skadat dig. Tanken är att du ska slippa hållas som gisslan av din egen långsinthet. I en vetenskaplig undersökning har följande övning visat sig ha en mycket positiv effekt på deltagarna. Försökspersonerna blev mindre ledsna och arga och deras kroppsliga stress-reaktioner minskade.

Så här gick det när jag prövade övningen. Som exempel har jag valt att använda en offentlig person – och en mycket liten konflikt. Anledningen är att jag vill ge ett åskådligt exempel som alla kan känna igen. Förlåtelseövningen är tänkt att fungera även för mer komplexa och allvarliga konflikter.

1) Tänk på någon som har behandlat dig felaktigt.
Mitt exempel: Den kända skådespelaren Ola Rapace lyckades provocera mig till max när han uttalade sig om feminismen i tidningen Stockholm City. Han sade att ”skådespeleriet är ett luderyrke” och att ”den feministiska kampen måste erkänna sina privilegier – det är till exempel mycket svårare för en man att knulla sig till en roll”. Efter att ha läst artikeln blev jag ytterst misstänksam mot alla män. Samma kväll stirrade jag på min pojkvän och tänkte att ”han är nog också en av dem”. Det var dags att sätta i gång med övningen.

2) Föreställ dig att du känner empati för denne.
Tänkt dig att du ser en mängd olika sidor hos personen, förutom de sidor som sårat dig.
Så här upplevde jag det: För att genomföra uppgiften behövde jag mer information. Jag bestämde mig för att läsa alla artiklar jag kunde komma över om Ola Rapace och koncentrera mig på de sidor av honom som jag inte sett tidigare.
Resultat: Efter en timmes googlande satt jag med tårar i ögonen efter att ha läst om Olas liv. ”Mamma stack” och ”jag är alltid arg” är exempel på vad Ola har sagt om sin uppväxt. Genom rubrikerna såg jag en annan
människa tona fram.

3) Fantisera om hur det konkret skulle gå till om du skulle förlåta personen.
Vad skulle du säga? Vilka känslor skulle komma upp till ytan? Skriv ett förlåtelsebrev, men utan att skicka det.
Resultat: Ola verkar vara en typ med kort stubin som inte är rädd för att vara kontroversiell eller ogillad. Sådana personer gillar ju jag. Mitt förlåtelsebrev är helt uppriktigt. Jag är inte längre arg, även om jag inte instämmer i
Olas åsikter.

”Hej Ola. Du känner inte mig men jag vill bara att du ska veta att jag förlåtit dig. Jag blev arg när du sade de där
sakerna, men nu vet jag att citaten blev tagna ur sitt sammanhang. Dessutom har du redan gjort den feministiska
analysen som jag skulle ha önskat att du gjorde, när du insiktsfullt förklarade att du vet om att din fru Noomi
Rapace aldrig skulle ha kunnat bete sig som du själv gör. Hälsningar Linda.”

Försök att göra förlåtelserutinen till en vana. Hjärnan reagerar till stor del med automatik – och verkligheten består av det vi uppmärksammar. Och kom ihåg det Sonja Lyubomirsky poängterar – förlåter är något du gör för din egen skull, och inte för den som har kränkt dig.


Text: Linda Backman
Illustration: Annelie Carlström
Publicerades ursprungligen i Modern Psykologi
Läs mer. Sonja Lyubomirsky: Lyckans verktyg (Natur & Kultur, 2008)