Flicka sjunger för 20 000 personer och glömmer texten i nationalsången: Genans

2006: Flickan går emot känslan som säger åt henne att fly.

Konferenciern kommer till hennes undsättning och tillsammans med publiken kämpar de på tills hela sången är sjungen. Det är den amerikanska nationaldagen och flickan som ska sjunga har säkerligen kunnat texten i hela sitt liv. Så slår nervositeten ner som en blixt och plötsligt är all text som bortblåst. Alla kan nog känna igen sig i situationen. Jag undrar hur flickan kände sig efteråt. Min förhoppning är att hon kunde lämna den pinsamma missen bakom sig och istället känna sig stolt över att hon stod kvar och försökte komma igång igen trots den oerhörda pressen. Genans, som är en form av grundkänslan skam, kan annars få oss att vilja fly. Att flickan stod kvar är ett exempel på hur bra det kan vara att gå emot vad känslorna vill få oss att göra ibland.  

annakaver

Psykologen Anna Kåver skriver i sin bok om att skämmas

Det är lätt att skämmas när vi misslyckats med något som vi och andra tycker att vi borde vara kompetenta nog att klara av. /…/ Skam är lika obehaglig som rädsla och den får oss att vilja gömma oss, fly eller vilja smälta in i tapeten.

Av: Linda Backman