Så får ni en rättvis balans mellan olika personers arbetsinsats

Har du någon gång känt dig förbannad för att någon inte gör sin del i teamarbetet eller upprörd över orättvisor på arbetsplatsen? När människan levde i jägar- och samlarsamhällen var det livshotande om någon tog mer av gruppens resurser. Det har lämnat spår i oss som märks än idag. Genom att sätta tydliga roller och ha en god och rättvis  balans mellan arbete och fritid kan leda till mer nöjda medarbetare, mindre risk för uppsägning, mindre stress och hälsa. Hör hur ni når dessa resultat i denna föreläsning.

Denna föreläsning utgår från det andra kapitlet och den andra principen i boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.

[contact_info]