Ensam eller stark föreläsningEnsam eller stark

Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team

Vill ni skapa hållbara och framgångsrika team? Ensam eller stark är en konkret, underhållande och interaktiv föreläsning med roliga exempel och forskningsbaserade träningstips för att skapa hållbara team och arbetsplatser. Oavsett om ni jobbar på distans eller inte.

Med tydliggörande exempel från bland annat Super Mario, Sagan om Ringen och Fortune 500-företag får ni lära er hur ett hållbart team blir ett framgångsrikt team. Hur en organisation med en god arbetsmiljö blir en välfungerande organisation. Åtta principer hjälper er att designa ett samarbete som håller. Nationalekonomen Elinor Ostrom fick ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2009 för sina upptäckter om vad som gör att samarbete håller över hundratals år. Dessa principer har i boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team kompletterats med över hundra psykologiska studier och svensk arbetsmiljöforskning. Resultatet blir ett vetenskapligt grundat ramverk för att skapa hållbara och framgångsrika team, grupper och organisationer. Ett ramverk som även håller för hybrid- och distansarbete. Föreläsningen bygger på boken och ger en översikt av de åtta principerna samt aktuella och konkreta övningar från Habitud.se för att skrida till verket. Boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team har fått utmärkelsen Årets projektledarbok.

“Fantastisk föreläsning” från anonym utvärdering

Tack så mycket Psykologifabriken för en superinspirerande föreläsning på våra medarbetardagar i Linköpings stiftsorganisation! En härlig och positiv grund är nu lagd för vårt fortsatta arbete för ännu bättre arbetsmiljö och samarbete i vår organisation. Vi ser fram emot nästa steg med vårt psykologiska gym med praktiska övningar! Här kommer några egna ord från våra medarbetare efter dagarna: ”Det har varit väldigt relevanta programpunkter. Väl förankrade i min vardag. Med mycket bra att ta med sig rent konkret som verktyg.” och ”Mycket bra föreläsning och övningar! Bra konkreta exempel/övningar på hur man kan arbeta vidare i organisationen med frågorna. Viktigt att nu omedelbart arbeta vidare med dessa frågor! Systematiskt arbetsmiljöarbete är något man ständigt måste arbeta med.” – Frida Gårdmo på Linköpings stift.

“Civilekonomerna är mitt uppe i ett värdegrundsarbete som innehåller vårt förhållningssätt till kollegor och omvärld. Vi arbetar dagligen med att ta hand om medlemmar och alla de situationer som de kan hamna i men glömmer ibland bort att leva som vi lär på vårt eget kansli. Tankarna och reflektionerna har varit många och Psykologifabriken gav oss ännu fler infallsvinklar. Med glimten i ögat, ett stort engagemang och många skratt fick vi inse att ofta är vägen till framgång är baserad på positiv feedback och inget annat. Tack för det!” – Susanne Hallberg på Civilekonomerna

    Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?