En kedjereaktion måste börja någonstans

Under det förra seklets början kilade fysikern och kemisten Max Bodenstein mellan sitt arbetsrum och sitt laboratorium i full färd med att upptäcka och beskriva en kemisk kedjereaktion. Alltså, det faktum att en händelse utlöser en serie händelser, vars effekt blir så mycket större än den första. Stora mängder energi frigörs.

Bodensteins hade antagligen ingen aning om att Psykologifabriken, hundra år senare, skulle inspireras av hans forskning. Men, med de senaste årens insikter i neurovetenskap, är steget mellan kemiska reaktioner och mänskligt beteende väldigt kort. Faktum är att de signalsubstanser som påverkar våra känslor, tankar och i slutändan vårt beteende, faktiskt är rena kemikalier. Dopamin och serotonin brukar nämnas som de viktigaste för att skapa positiva känslor hos människor.

Hur kan vi skapa en positiv kedjereaktion hos människor? Eller ännu bättre, mellan människor?

Trogna läsare av Lyckolabbet vet att positiva känslor och tankar kan skapas genom att bete sig på ett sätt som lockar fram dem. Det kan vara så enkla saker som att ägna sig åt fysisk aktivitet eller att skriva ned en tacksamhetslista. När jag själv är ute och springer inbillar jag mig att jag rent av kan känna dopaminet flöda i min hjärna, vilket gör mig lite gladare.

Andra saker man kan göra är att utföra positiva beteenden gentemot andra. Om dopaminet flödar på mig när jag springer, kan man tänka sig att en positiv handling mot någon annan gör att båda våra hjärnor hade kunnat användas i Bodensteins labb för att observera kemiska kedjereaktioner.

Nicholas Christakis beskriver hur våra sociala nätverk påverkar oss – och hur vi påverkar dem. Om en person beslutar sig för att sluta röka, får det stor påverkan på övriga personer i dennes nätverk. Likadant, om en person går ned i vikt, är chansen stor att även fler i nätverket lyckas med detsamma. Även där kan vi se en slags kedjereaktion, en social sådan.

Märker du vart jag vill komma? Det senaste experimentet här på Psykologifabriken har fått namnet Bodenstein, där vi ska föra samman kunskaper från Lyckolabbet och Ledarverkstan för att skapa en kedjereaktion på arbetsplatsen.

Just nu förbereder sig elva utvalda personer. De är alla chefer och ledare och befinner sig utspridda från Göteborg i Sverige till Bangalore i Indien. Det ska verkligen bli en utmaning att via Viary hjälpa dem att utföra små beteenden i sin vardag.

Kanske någon av dem utlöser en kedjereaktion?

Följ utvecklingen på experimentfabriken.