En katt ska vara dyr

“Djur ska inte vara för billiga” , sa Hanna Hellqvist för en tid sedan i podcasten Värvet. Hellqvist menade att det är fel att sälja katter för “fem öre per tass” eftersom det då finns en risk att ägaren då inte är tillräckligt motiverad att ta hand om katten. Hellqvist kan sin psykologi.

Tidigare i år gjorde beteendeekonomen Dan Ariely något så knasigt som svarade på relationsfrågor på sin blogg. En fråga handlade om huruvida man ska spela svårfångad eller inte. Arielys svar var entydigt: spela svårfångad! Få en person att anstränga sig och den framtida relationen kommer vinna på det var Dans budskap.

Har vi under en längre tid ansträngt oss hårt för att uppnå någonting (exempelvis komma in på prestigeutbildning, spara pengar för att köpa en dyr katt) så skulle det enligt Dan alltså vara svårare att vara missnöjd med vår ansträngning. Om missnöje uppstår efter att vi jobbat hårt för att få något kommer vi troligtvis drabbas av kognitiv dissonans. Begreppet myntades av Leon Festinger och innebär att vi har två eller flera motstridiga tankar kring något. Känslan av att inte vara helt nöjd med utbildningen man kämpat hårt för att komma in på är en typisk situation då kognitiv dissonans uppstår.

Som bilden ovan visar så kan kognitiv dissonans leda till att vi omvärderar målet så att det ses som något positivt. Det är detta Dan Ariely vill åstadkomma med sitt tips om att “spela svårfångad”. En mindre manipulerande tillämpning hittade jag på Kattstallet som har en ganska lång process som man måste gå igenom innan man får köpa någon av deras katter. Givetvis finns det mycket att vinna på att “en katt ska vara dyr”. En vinst kan alltså vara att om kognitiv dissonans inför sin katt uppstår så kan ens ansträngning för att få katten leda till att de positiva känslorna inför katten vinner över de negativa.

Bild: flickr.com/pinprick