En 17-årig Carl Bildt tar över undervisningen på skolan: Arrogans och ansvar

1966: Det pågår en lärarstrejk och Carl Bildt, sjutton år, har som självutnämnd rektor tagit kommandot över undervisningen. 

Carl Bildt känner helt klart en stark ansvarskänsla – han ser till att undervisningen fortgår för både sin egen och de andra elevernas skull. Men när Bildt blir intervjuad av en journalist om vad han tänker om de jämnåriga kamraterna som uppmanat till att skolk visar han också upp en arrogant sida. När journalisten frågar hur Carl Bildt ställer sig till att talet om skolk-varsel säger han brådmoget: “Vi håller oss efter lagen här, och lagen förordar att vi är i skolan”.

annakaver

Psykologen Anna Kåver skriver i sin bok om överdriven stolthet

Arrogans, översitteri, självgodhet, överlägsen attityd, avundsjuka och empatisk snålhet inför andras framgångar. Vi måste vårda vår stolthet så att den hålls i balans och bidrar till glädje och gemenskap. 

Av: Linda Backman