@Eaingvar det blir garanterat …

@Eaingvar det blir garanterat flera tillfällen!