DN Söndag skriver om det väx…

DN Söndag skriver om det växande intresset för psykologi och tar bland annat upp Psykologifabriken! (artikeln verkar inte finnas på nätet)