Personlighetstest i ledarskapsutveckling?!

Programmet Din Personlighet på SVT lett av Anders Hansen är seriöst med en massa intervjuade forskare. Har vi tur så leder det till ökad förståelse om hur vi kan prata om olika förutsättningar för olika människor. Har vi otur blir det återigen samma problem som när den pseudovetenskapliga boken Omgiven av idioter kom: att personlighetstest användes på fel ställen, som vid ledarskaps- och teamutveckling.

Låt mig ge ett exempel. Tänk om Anders Hansen hade gjort ett program på SVT som hette Din muskelmassa. I programmet fick vi reda på att muskelmassa till stor del styrs av dina gener och att det finns starka personer och svaga personer. En del personer har så svaga muskler att de kan få en diagnos och stöd för att träna starkare muskler.

Även om det skulle vara korrekt skulle det väl kännas lite märkligt? Och det blir ännu märkligare när vi tittar på programmets konsekvenser.

Till programmet finns en enkät där du får svara på frågor om hur din muskelmassa oftast är. 

På arbetsplatser sitter folk i lunchrum och diskuterar sina resultat från denna enkät. Någon säger ”Jag är svag, det står så i enkäten”. I fotbollslag jämför sig fotbollsspelare med varandra och diskuterar profilerna som de fått från enkäten. 

Friskis och Svettis börjar varna för att fokus förflyttas från att faktiskt träna muskler. De påpekar att det inte finns något forskningsstöd för att du bygger mer muskler om du fyllt i enkäten.

Det finns ingen studie som talar för att personlighetstest ska användas i ledarskaps- eller teamutveckling

Ett personlighetstest är framtaget för att mäta grova och stabila beteendemönster över tid. Därför är det inte bra för att mäta förändring eller utveckling. I arbetet med Habitud har vi gått igenom hundratals studier och vi har aldrig hittat någon som visat att personlighetstest bör användas för personlig utveckling, ledarskapsutveckling eller teamutveckling.

För att vara på säkra sidan så frågade jag även en panel bestående av deltagare från alla företag som säljer seriösa personlighetstest i Sverige. Ingen kunde ge en studie som visade att personlighetstest ska användas till ledarskaps- eller teamutveckling. Alla var överens om att personlighetstest hör hemma i rekrytering, där det är mer lämpligt att ha något som mäter grova och stabila beteendemönster över tid.

Vad är alternativet till att använda personlighetstest i ledarskapsutveckling?

Att prata om det vi gör och det vi ser. Oavsett om det kommer från genetik, hårt arbete eller stundens förutsättningar. Det är väl mer intressant att kommentera fotbollsspelarnas träning, behov, teknik och prestation än deras muskelmassa? Att prata om våra ansträngningar. 

Jag tycker psykologisk träning är mer intressant än personlighet. Att prata om att vi alla kan behöva träna psykologiska muskler. Oavsett vilka förutsättningar vi fötts med.

Det är därför vi skapat det psykologiska gymmet Habitud utifrån hundratals övningar som alla bygger beteenden, vanor och färdigheter. Beteenden som i studier visat sig vara bra för välbefinnande och att nå mål. Att lära sig ge positiv feedback är bra för de flesta på samma sätt som de flesta mår bra av att regelbundet göra armhävningar, benböj eller liknande. Att fokusera på beteenden är mycket mer detaljerat än att fokusera på personlighet. 

Bara för att din personlighet är spännande så kan den inte användas till vad som helst. Bara för att det finns studier om personlighetstest betyder inte det att de ska användas till vad som helst. Bli mer detaljerad och skapa bättre ledarskapsutveckling med ett fokus på beteenden istället.