Nätverket som skapar lyckligare organisationerNätverket som skapar lyckligare organisationer

Digitalisering på Åhléns lättare med team och mål 

Digitalisering är på mångas läppar. Kommer vi gynnas av det eller kommer det köra över oss? Är det helt oundvikligt nu i tider av Corona? Om vi bestämt oss för att ta steget, hur gör vi det? Åhléns startade som postorderföretag fokuserat på att sälja vykort och en tavla med kungafamiljens porträtt men utvecklades till att idag ha över 60 varuhus. Det har dock hänt mycket sedan 1899 då Åhléns grundades. Digitaliseringen har kommit till handeln med råge och innebär både en stor möjlighet och ett stort hot. Teamet på Åhléns som arbetar med e-handel är därför centralt för hela Åhléns utveckling. Det är ett sådant team som bara måste fungera.

För att förstå e-handelsteamet kan det vara lättare om du tänker att det är som en pånyttfödelse av postordertraditionen. Vi kan tänka på det som ett nytt digitalt varuhus. Då går det att förstå att det finns en mängd utmaningar: På vilka sätt är det digitala varuhuset likt och olikt de fysiska varuhusen? Vad är viktigt att prioritera i det digitala varuhuset jämfört med de fysiska? Hur ska resten av organisationen förstå vad det digitala varuhuset gör? Hur ska det digitala varuhuset samarbeta med andra team som lager och marknad?

Vi fick förtroendet att genomföra vår teamutvecklingsinsats för att stärka samarbetet i ehandelsteamet. Vi följde våra steg för att välja fokus, komma igång, skapa förändring i vardagen och på sikt.

Digitalisering är brett, hur visste teamet att de skulle fokusera på sina mål?

På en första workshop med teamet fick de fylla i vår kartläggning av åtta principer för framgångsrika team. När teamet tog en fika genererade vi rapporten som vi gick igenom med hela gruppen. Utifrån rapporten fick teamet rösta på de principer de ville arbeta med mest. Då kom princip 1: tydlig grupp med tydligt mål upp som önskemål.

Digitalisering är komplext, hur lyckades teamet komma igång med målarbetet?

På den första workshopen fick teamet en genomgång av åtta principer för framgångsrika team. Detta underlättade för röstningen och möjliggjorde att de direkt hade en första bild av vad de kunde göra för att få tydligare mål.

Digitalisering pågår ständigt, hur kunde teamet arbeta med målen i vardagen?

Mot slutet av den första workshopen, när fokus valts och hela teamet hade en översikt av de åtta principerna, fick de välja psykologiska träningstips. Små enkla övningar från det psykologiska gymmet Habitud som fungerar som ett verktyg för att testa nya vanor.

Digitaliseringens komplexa mål kräver engagerade medarbetare, hur kunde dessa uppmuntras?

De mest taggade i teamet gjorde fler övningar från Habitud på egen hand och läste även boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team. En sådan engagerad teammedlem var Erik Sandberg Wiksten som även skrev en recension av oss på Google:

”När man sitter och tänker att allt är glasklart, då vet vet man att Psykologifabriken kan sin sak. Det jag blev positivt överraskad över var hur smidigt allt var sammansatt. Du har ett digitalt verktyg som kompletterar övningar vi fick på våra workshops och inte tala om boken. Det var i boken man fick konkreta exempel, forskningsförankrade tips och en tydlig förklaring på hur man som grupp kan förbättra sig. Rekommenderar varmt!”

Digitaliseringen blir inte färdig, hur håller teamet igång målarbetet över tid?

Ehandelsteamet har en så kallad scrummaster, en person som utvecklar teamet. Hon heter Thérese Karlström och blev vår kontaktperson och även vad vi kallar en psykologisk tränare, en person som får stöd i att använda träningstips från Habitud med sitt team. Thérese stöttade teamet mellan våra workshoptillfällen och påminde om träningstips att göra på möten. På en uppföljande workshop mätte vi teamet igen med vår kartläggning av åtta principer för framgångsrika team. Teamet hade förbättrats fem poäng (vilket anses vara en kännbar skillnad) på princip ett om tydliga mål och hela 33 poäng på den sammanlagda poängen på alla åtta principer. Thérese stannade dock inte där utan bjöd in teamet till en tvådagars konferens för att ytterligare arbeta med mål och ehandelsteamets samarbete med övriga team i organisationen.

På vår nätverksträff för psykologiska tränare kunde Thérese inspirera andra psykologiska tränare och plocka upp fler tips och trix. Bland annat från Mathias Henricsson från Jämtkraft.  På så vis kan Thérese se till att teamet håller igång målarbetet över tid.

Tack för att vi fick jobba med er, lycka till! Vill ni göra samma sak? Kontakta oss på team@psykologifabriken.se De fysiska träffarna kan vi självklart byta ut mot digitala möten om det är så att teamet jobbar hemifrån.