Digital teamutveckling – Hur pandemin gav överraskande resultat hos RWA

Digitalisering och virtuella möten är något som de flesta fått erfara de senaste månaderna. Många tar ett steg tillbaka, skjuter fram projekt och uppdrag och övervintrar pandemin. En organisation som tagit emot anpassningar med öppna armar är Raoul Wallenberg Academy, som tillsammans med Psykologifabrikens praktikant Mårten har genomfört den första digitala teamutvecklingsinsatsen – helt utan fysiska träffar.

Vilka är Raoul Wallenberg Academy?

Raoul Wallenberg Academy, RWA, är en organisation som vill göra så många som möjligt till medmänskliga förebilder. Genom att påminna om Raoul Wallenbergs gärningar för judar i Ungern under Förintelsen, vill RWA åstadkomma en förändring och stärka civilkurage i det svenska samhället. Med en insats från Psykologifabriken såg RWA en möjlighet att ta ett steg närmare sin vision, genom att stärka det interna samarbetet.

Det blev inte riktigt som planerat

Inför insatsen hade vi bokat in tre interaktiva workshops på RWAs kontor, där vi skulle bekanta oss med varandra och metoden för utveckling. Dagen innan insatsens uppstart fick vi en curveball av Folkhälsomyndigheten: Jobba hemifrån! Det blev till att ställa om till en digital insats. Hur ska detta gå? tänkte jag då. Jag som inte ens genomfört en teamutvecklingsinsats fysiskt än! Jag bokade ett möte med Lisa Gawell, lärarfortbildningansvarig på RWA, som var kontaktperson under insatsen. Hej Lisa! Det här blev ju lite tokigt… Vad tänker du?

Efter en kort diskussion bestämde vi oss för att köra hela insatsen på distans, 3 fysiska workshops blev virtuella. Teamet på RWA hade redan börjat jobba hemifrån och var bekanta med virtuella möten. Läskigt, tänkte jag. Kul! sa Lisa.

Hur gjorde ni?

Vi träffades dagen därpå i ett virtuellt mötesrum på Zoom. Ni kan se mig in action på bilden högst upp. Innan träffen ville vi veta hur teamet mådde, och genomförde därför en kartläggning av åtta principer för framgångsrika team. Resultatet använde vi på den första träffen som ett underlag för att välja utvecklingsområde. Så vad blev fokuset för Psykologifabrikens första digitala teamutvecklingsinsats? Psykologisk trygghet för ett lärande team, princip 5! I vår modell Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team handlar princip 5 om att skapa en kultur och arbetsmiljö där det är okej att göra fel, berätta om misstag och att påpeka ett fel tas emot med nyfikenhet. 

Vad är ett lärande team?

Ett lärande team präglas av psykologisk trygghet, att känna sig trygg i att kunna visa sig sårbar, exempelvis dela med sig av misstag eller be om hjälp. Genom en kultur där teammedlemmar berättar om snedsteg, lärdomar och utmaningar uppstår ett kollektivt lärande i teamet som höjer kompetensen för samtliga teammedlemmar.

Mellan de tre virtuella träffarna använde RWA det psykologiska gymmet Habitud för att fortsätta den psykologiska träningen vi påbörjat på våra virtuella workshops. Vi hjälptes åt att välja träningstips för att åstadkomma en beteendeförändring, skapa en kultur som präglas av lärande.

Så var den digitala insatsen för teamutveckling effektiv?

Den psykologiska tryggheten hade inte en märkbar ökning i eftermätningen, men visade att insatsen hade påbörjat en förändringsprocess mot en lärandekultur. Men vad hände med de övriga 7 principerna för framgångsrika team? Tre principer kopplade till roller, feedback och konflikthantering hade en tydlig märkbar förbättring. Efter insatsen fick teamet en årsprenumeration på Habitud Pro för att kunna fortsätta den förändringsprocess som de påbörjat. Lisa, som haft kontakten med Psykologifabriken under insatsen, har nu rollen som psykologisk tränare. Genom handledning av Psykologifabriken har hon fått kunskap och träning i att själv välja träningstips, genomföra kartläggningar och coacha team som tränar psykologiskt. Vi ser fram emot att höra hur hon och RWA jobbat vidare när vi ses på nästa nätverksträff.

Hur var det att digitalisera en teamutvecklingsinsats?

Att digitalisera en verksamhet och ställa om till virtuella möten har varit en stor utmaning under insatsen. Som många säker känner igen blir det mest basala plötsligt mycket svårare. Att läsa av kroppsspråk och icke-verbal feedback under en workshop är vitalt för att det en vill förmedla faller på plats på rätt sätt. Med stöd från både kollegor på Psykologifabriken och teamet på RWA lyckades vi skapa ett nytt alternativ för teamutveckling. Bortsett från en extra mängd tålamod, förståelse för teknikstrul och användandet av min kollega Britas tips för bra virtuella möten var insatsen förvånansvärt likt en fysisk!

Så här säger Lisa Gawell, lärarfortbildningsansvarig på RWA och psykologisk tränare, om arbetet ”Vi uppskattade att få hålla Mårten i handen under de första fördjupande träffarna för att med tiden hitta den struktur för reflektion och uppföljning som passar oss. Nu börjar det riktiga jobbet och det ska bli så spännande.

RWA klarade av att ställa om och tillsammans genomförde vi Psykologifabrikens första digitala teamutvecklingsinsats! Det tycker vi är inspirerande! Att RWA dessutom lyckats öka sina resultat mitt i en härjande pandemi är en krigisk bedrift. En stor eloge till teamet som jobbat för en starkare och tryggare arbetsplats, trots många distraherande moment i omgivningen.

Blir du nyfiken på vad en insats från Psykologifabriken skulle innebära för ditt team? Läs om flera organisationer och företag som vi samarbetat med här, eller hör av dig till team@psykologifabriken.se så berättar vi mer!