Det meningsfulla arbetet med Navid Modiri

Att känna att ens arbete är meningsfullt är en central komponent i psykologen Martin Seligmans teori om välmående. Vi passade på att intervjua den albumaktuella Navid Modiri då vi tycker att ha kännetecknar just detta.

När känner du att ditt arbete är som mest meningsfullt?
När jag sitter på tåget som jag gör nu och har kört en workshop för 11 programledare på tv och radio om personlig kommunikation där vi reflekterat och arbetat med begrepp som sårbarhet, mod och empati. När jag känner hur energin i rummet går från att vara duktig, intellektuell och trevande till att bli trygg, mänsklig och deltagarna tillåter sig att vara sårbara med varandra. Människan i mig får kommunicera med människan i dig. Jag har en vision, en slags känsla om att vara med och bidra till en närmre värld. När jag känner att jag gör det. När jag kommer närmre andra eller bidrar till att de kommer närmre varandra, mer förståelse, mer värme, mer människa. Då.

Finns det någon särskilt händelse som fick dig att börja tänka kring vad som är meningsfullt i livet?
1. När jag var på tio dagars tystnadsmeditation och bröt ihop efter fem dagar och åkte hem. En existensiell örfil utan dess like.
2. När jag höll på att drunkna i Indien.
3. När min dotter föddes.

Vad av allt du gjort det senaste året tror du att du kommer se tillbaka på när du är gammal och känna dig glad och stolt över?
Att jag valde att engagera mig politiskt i mångfaldsfrågan. När min dotter frågar mig om 20 år vad jag gjorde kan jag säga att jag brydde mig tillräckligt för att engagera mig och att jag gjorde det genom att öka förståelse, visa empati och lyhördhet även för dem som utmanar mina värderingar.

Bild: Carl-Henrik Trapp

Läs mer om Navid på hans sajt och lyssna på Navid och Gudarnas senaste skiva här.