Det är tacksamt att visa tacksamhet.

Jag är väldigt tacksam över att få arbeta för Psykologifabriken. Det gör att jag utvecklas och får göra det jag trivs bäst med. Det är härligt att komma till kontoret där det är en inspirerande och god stämning. Jag trivs!

Hoppas nu att mina kollegor läser det här inlägget. Att visa tacksamhet är nämligen ett både enkelt och billigt sätt att höja lyckonivån i en grupp. För att nå flourishing.

Det fiffiga med tacksamhet är att den fungerar i två riktningar. Tacksamhet gynnar både den som tar emot den och den som visar den. Den som tar emot ett tack är också mer benägen att visa tacksamhet mot andra. Det hänger ihop med flourishing på arbetsplatsen.

I det här inlägget kommer vi att lära oss mer om hur vi kan påverka upplevelsen av tacksamhet i en grupp – och vad det betyder för gruppen.

Vi lärde oss vad priming är i det förra inlägget. Att vårt tänkande och beteende, omedvetet, påverkas av detaljer i omgivningen. Att visa tacksamhet, kan vara ett sätt att prima andra att själva visa mer tacksamhet.

Ett experiment undersökte hur priming påverkade människors beteende. Deltagarna fick höra att de deltog i en språkstudie. De skulle därför få läsa ett antal ord och forma meningar av dem. Man delade in deltagarna i tre grupper:

  • Den första gruppen fick ord associerade med ohövlighet. Till exempel störa, avbryta, oförskämd, och aggressiv.

  • Den andra gruppen fick ord associerade med vänlighet. Exempelvis respekt, tacksamhet, uppskattning, och artig.

  • Den tredje gruppen fick neutrala ord. Till exempel normal, förbereda och träna.

Efter att deltagarna fått utföra uppgiften trodde de att experimentet var över. De skulle bara kontakta en person ur personalen för att få ersättning för sitt deltagande. Personen stod på ett sätt som skulle signalera att hon var upptagen. Detta var den kritiska punkten i experimentet. Hur lång tid skulle det ta för deltagarna att avbryta personen för att be om sin ersättning?

Resultatet visade att de personer som blivit primade med vänliga och neutrala ord väntade nästan dubbelt så länge som de som blivit primade med ohövliga ord. Om vi kan prima människor till vänlighet, kanske vi också kan prima dem att visa tacksamhet.

För tacksamhet är viktigt. Nu ska vi se ett exempel på varför. En av de främsta forskarna inom arbetslivets psykologi är Adam Grant. Han undersöker hur positivt beteende påverkar människor. I ett experiment undersökte han hur tacksamhet påverkade beteendet i en grupp personer som sökte fundraising över telefon. Deras jobb var att ringa okända människor och be om pengar. Ett ganska otacksamt jobb. I experimentet fanns två grupper. Båda grupperna fick daglig feedback på hur mycket pengar de hade lyckats samla in, men en liten skillnad fanns mellan dem:

  • Den ena gruppen fick ett spontant besök av en chef som berättade att “vi är tacksamma för det jobb ni gör, det betyder mycket för oss”

  • Den andra gruppen arbetade på som vanligt, utan den tacksamma gesten av chefen

Resultatet av studien: den grupp som fick besök av den tacksamma chefen ringde 50 % mer samtal under en vecka – vilket resulterade i mer insamlade pengar.

Nu har du lärt dig mer om hur viktigt det är med tacksamhet och att priming kan göra oss mer eller mindre artiga. Ett vattentätt trick för att höja lyckonivån är att visa tacksamhet. Det kan vara en så enkel sak som att skicka ett mail eller gå över till kollegan. Om du är chef, ta inspiration av Adam Grants studie och uttryck din tacksamhet, berätta hur du uppskattar dina medarbetares ansträngning.

Vi ser även i exemplet med priming att små ord har stor betydelse. Nästa gång du skriver ett mail eller ringer ett samtal, vilka ord väljer du att använda?

I nästa inlägg här på Valbloggen fortsätter vi att lära oss om priming. Den gången hur vi kan prima för kreativitet.

Du kan göra vardagen enklare, effektivare och bättre för människor. Vill du veta hur? Kontakta Beslutsbyrån.

Referenser:

Bargh, J. A., Chen, M., Burows, L. (1996) Automaticity of Social Behavior: Direct Effects of Trait Construct and Stereotyp Activation on Action. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 71, 230-244

Gino, F., Grant, A. (2010) A Little Thanks Goes a Long Way: Explaining Why Gratitude Expressions Motivate Prosocial Behavior. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 98, 946–955.