Destinationschefer tränar ledarskap i vardagen

Efter att Fritidsresor genomfört två lyckade insatser med distanscoachning med Viary är det nu dags att utveckla samarbetet. Under fyra veckor kommer Psykologifabriken lösa av tre coachande chefer på Fritidsresor och coacha deras destinationschefer. De kommer att få testa Ledarverkstan genom att läsa texter om ledarskap och testa beteenden för att träna ledarskap i sin egen vardag.

Under hösten gjorde vi en pilot med Sara Lönnberg, en av de tre coachande cheferna, för att se om Ledarverkstan skulle kunna passa verksamheten. Sara genomförde alla föreslagna beteenden som sträckte sig från “Skriv ner ett bra beteende någon annan gjort idag” till “Förklara konsekvensen av beteendet du ger feedback på”. Flera beteenden gjorde hon flera gånger och sammanlagt utförde hon 25 beteenden. Under månaden hon arbetade blev det en daglig träning, något vi på Psykologifabriken tror är mycket bättre än att bara öva vid en enstaka workshop.

I hennes egen reflektion till beteendet “Skriv ner ett bra beteende du gjort idag” skriver hon:

Har skrivit en rapport med underbyggda argument – för ett återkommande problem. Har tagit mig tid att inte bara prata om problemet utan på ett strukturerart sätt byggt upp argument och siffror för att kunna flagga uppåt

När vi efteråt bad henne berätta om något hon gjort under Ledarverkstan sa hon så här:

Under ledarverkstan var ett av momenten att reflektera över ett bra beteende någon annan gjort under dagen. I en vardag med full fart var det väldigt nyttigt att sätta mig ner och ta tid till att reflektera och leta bra beteenden hos mina kollegor. Det är lätt att hamna i fällan att leta efter beteenden som jag inte tycker är bra och att få träna på att leta bra beteenden hos andra gjorde mig väldigt medveten om mina. Och också bli varse om vad jag tycker är bra beteenden.

Vi passade även på att fråga vad hon tyckte om Ledarverkstan:

Jag gillar Ledarverkstans upplägg med att jag kan göra uppgifter när det passar mig och att det är enkelt och online. Själva modulerna var inspirerande och att sedan göra/leta beteenden gjorde att det känns som om det gav väldigt mycket.

Sammantaget blev hon så nöjd att Ledarverkstan kommer att erbjudas till Fritidsresors destinationschefer. Det ska bli spännande!