Dedicerade arbetsplatser

Det finns få saker som är så effektiva i att tämja prokrastinering som förutsägbarhet. Genom att skapa hållbara rutiner i vår vardag minskar vi utrymmet för ursäkter och undanflykter, något som minskar risken för uppskjutande. För att åstadkomma detta gäller det dock att lära sig göra samma sak vid samma tidpunkt så att vi agerar mer eller mindre automatiserat. Det kan då vara en god idé att använda sig av den omgivning vi befinner oss för att påminna oss själva om vad vi ska ta itu med. På så sätt behöver vi inte fundera så mycket över vad som förväntas av oss i olika situationer, utan vi kan skrida till verket omedelbart.

Principen om att skapa hållbara rutiner kallas ibland för dedicerade arbetsplatser och innebär att vi tillägnar specifika platser specifika uppgifter. Det kan exempelvis handla om att vi studerar när vi befinner oss i biblioteket, tar itu med arbetsuppgifter när vi sitter vid vår kontorsplats, eller ägnar oss åt problemlösning på promenadstråket. Utgångspunkten är att göra vår vardag så förutsägbar som möjligt, vilket betyder att vi behöver vara noga med i vilka sammanhang vi genomför olika åtaganden. Genom att skapa en tydlig indelning blir det nämligen lättare för oss att veta när, var och hur vi ska komma till skott med något.

Dedicerade arbetsplatser antas fungera eftersom vi det bygger på att vi skapar minnesregler  för hur vi ska bete oss i olika situationer, så kallade cues. Därigenom påminner vi oss själva om vilka uppgifter som är angelägna att fullfölja när vi är på jobbet, respektive vad vi bör ägna oss åt när vi är i hemmet. Dedicerade arbetsplatser minskar emellertid inte bara risken för uppskjutande, utan kan även tillämpas som ett sätt att skapa en bättre balans mellan aktivitet och återhämtning. Genom att dela upp sina dagar i bestämda segment minskar vi risken att ta med jobbet hem, vilket annars utgör en vanlig källa till stress.

En del människor använder också dedicerade arbetsplatser för att främja kreativitet och generera idéer. Det kan bestå av att alltid sitta på sitt favoritcafé och skriva på sin bok, eller att hitta sin inspiration i stugan på landet. Även i dessa fall kan vi utnyttja förutsägbarhet som ett sätt att komma till skott, dock med skillnaden att vi snarare försöker att komma ifrån de sammanhang vi vanligen vistas i. Dedicerade arbetsplatser är med andra ord inte bara en användbar metod för att få saker och ting gjorda i tid, det kan även underlätta för oss att hitta utrymme och drivkraft att utföra de aktiviteter som skänker oss nöje och mening i tillvaron.

Akademisk referens: Lopez, F., & Wambach, C. (1982). Effects of paradoxical and self-control directives in counseling. Journal of Counseling Psychology, 29(2), 115-124.

Mulry, G., Fleming, R., & Gottschalk, A. C. (1994). Psychological reactance and brief treatment of academic procrastination. Journal of College Student Psychotherapy, 9(1), 41-56.

Foto: http://www.flickr.com/photos/katinalynn/