De flesta säger att de uppmun…

De flesta säger att de uppmuntrar kreativitet men studier visar att konformitet oftast är det som belönas:… http://t.co/BzHpnPWi