Dags för nyårslöftet

Om mindre än en vecka är det åter dags för nyårsafton och att lova sig själv bot och bättring inför det kommande året, och en stor del av befolkningen utnyttjar det högtidliga tillfället till att antingen komma igång med ny vana eller överge en gammal. Trots viss misstro och flera misslyckade försök bakom sig finns det en god anledning att faktiskt överväga att använda sig av ett nyårslöfte – sannolikheten att lyckas är större med än utan. Efter en vecka håller 71% fortfarande fast vid sitt löfte, och vid sex månader är motsvarande siffra 46%, att jämföra med 51% respektive 4% hos de som saknar ett löfte.

Orsakerna till att ett nyårslöfte kan förbättra sannolikheten att fortsätta med en ny vana beror dock inte på en större villighet att göra något åt sin situation, de flesta tycks vara medvetna och motiverade att förändras. Snarare tycks skillnaden ligga i att personer som använder sig av nyårslöften skapar sig en högre tilltro till sin egen förmåga att kunna göra något åt sin situation samt att upprätthålla det man har uppnått. Dessutom verkar nyårslöften göra oss mer redo inför de insatser som kommer att krävas för att kunna förändra något hos oss själva, något som kan kräva en hel del förberedelser och planering.

Ett nyårslöfte är således inget vi ska komma på precis vid tolvslaget – åtminstone inte om vi vill lyckas. Det kan därför vara smart att i god tid fundera ut vad man hoppas kunna åstadkomma under det kommande året och hur man ska tillväga för att maximera sina chanser. Börja med att avgränsa ambitionerna till ett så specifikt och mätbart mål som möjligt, det ökar förutsättningarna för att hitta rätt strategier och tydliggör när det är uppnått. Det något vaga målet “må bättre” skulle exempelvis kunna omformuleras till “att kunna gå upp för trapporna till kontoret utan att bli andfådd”.

Det kan också vara bra att redan innan tolvslaget ha förberett sitt nyårslöfte så att de första stegen kan tas relativt omgående. Om det handlar om att etablera en ny vana kan spåren av den gamla behöva städas bort, till exempel i form av cigarettpaket och askkoppar. Det kan även finnas en vits med att införskaffa det som behövs för att komma igång med något nytt, däribland ett gymkort eller ett par joggingskor. Ett nyårslöfte fungerar nämligen utmärkt som inspiration, men det krävs fortfarande konkreta steg för att det ska kunna rendera i några konkreta resultat, något som lite förberedelser kan underlätta betydligt.

Akademisk referens: Norcross, J. C., & Vangarelli, D. J. (1989). The resolution solution: Longitudinal examination of New Year’s change attempts. Journal of Substance Abuse, 1, 127-134.

Norcross, J. C., Mrykalo, M. S., & Blagys, M. D. (2002). Auld lang syne: Success predictors, change processes, and self-reported outcomes of new year’s resolvers and nonresolvers. Journal of Clinical Psychology, 58(4), 397-405.

Foto: https://www.flickr.com/photos/devlin85/