@Bullen3 Viktig men svår frå…

@Bullen3 Viktig men svår fråga att svara på. När det gäller behandling och kliniskpsykologi i allmänhet så..