Bredda din bild av kreativitet, och bli mer kreativ på köpet

För några veckor sedan höll jag i en kreativitetsworkshop på en av Sveriges alla myndigheter. Publiken bestod av ca 15 mellanchefer, samtliga hade ingenjörsbakgrund. Det finns förvisso inget tråkigare än en samhällsvetare som raljerar över rigida ingenjörer men under workshopen uppstod en mindre diskussion om vad kreativitet är. Diskussionen blev snabbt en debatt och efter tio minuter stod vi där och klöv hur kring huruvida “lyssna” är ett kreativt beteende eller inte.

Det korta svaret på den frågan är givetvis att det beror på kontext. I vissa situationer kan säkerligen konsekvensen av beteendet “lyssna” leda till att nya och oväntade idéer dyker upp.

Vår debatt satte dock fingret på något mycket viktigare, nämligen att vår bild av vad som är kreativitet ofta fäller krokben för vår egen kreativitet. I exemplet ovan har vi en grupp på 15 individer anställda på en myndighet som alla har bilden av att kreativitet är något som man pysslar med på Konstfack, reklambyråer och kanske i vissa fall i forskningssammanhang.

Vad tänker du själv på när du hör ordet kreativitet? Får du likt gänget ovan associationer till konst, reklam, forskning eller andra mer “fria” sammanhang? Associationer kan begränsa oss när vi själva försöker vara kreativa då de kan skapa bilder som är svåra att leva upp till.

Missuppfattningen om att kreativitet bara handlar om att skapa radikala produkter, “flippad” konst eller banbrytande idéer gör att många personer inte tillåter sig själv att arbeta med kreativitet. Det är hög tid att vi breddar begreppet och släpper in fler i kreativitetsvärmen.

Testa själv genom att leta efter vad jag kallar för en mikroinnovation, det vill säga en liten förnyelse av något i ditt arbete. Det kan handla om något så litet som ett nytt sätt att hålla måndagsmöten på eller ett nytt sätt att samla in pengar till fredagsfikat. Givetvis behöver det inte vara något som du själv sjösatt.

Ovanstående avsnitt är hämtat från min gratiskurs “Innovationsfobi” där jag försöker tillämpa hur man som psykolog arbetar med att bota fobier på kreativitet. Nedan kan du anmäla dig till kursen, helt gratis!