http://www.flickr.com/ulaahmed/

Beteendeekonomi – Psykologin bakom hur människor fattar beslut

Hur många gånger har du köpt tre saker och betalat för två, trots att du egentligen skulle köpa en enda?

Det har säkerligen hänt både dig, dina kunder och många i din närhet. Det är ett lysande exempel på människors irrationella beslutsfattande.

Länge utgick ekonomer från att människor är fullt rationella i sina beslut. Man antog att människor alltid väger för- och nackdelar lika tungt och värderar samma summa lika mycket. Man antog även att människor fattar sina beslut baserat på detta, oavsett vilket sammanhanget är.

Problemet var bara att det inte stämmer. Forskare inom psykologi började intressera sig för hur människor fattar sina beslut. Gång på gång visade de hur människor knappast är rationella varelser. Tvärt om, vi är irrationella och våra beslut påverkas av såväl våra egna känslor som sociala faktorer och situation.

Vi är dessutom irrationella om och om igen. Vi är förutsägbart irrationella.

Forskningen på detta fält har formligen exploderat de senaste åren. Socialpsykologi, kognitiv psykologi och neuropsykologi har vävts samman med ekonomi. Vi förstår mer och mer hur människors irrationalitet fungerar och därmed hur vi kan påverka människor till att fatta bättre beslut.

Beteendeekonomi är alltså vetenskapen kring vårt irrationella beslutsfattande. I beslutsbyrån får du lära dig att förstå både dina egna, dina kunders och dina kollegors beslut på nya sätt.

Texten är en del av vårt träningsprogram i beteendeekonomi, ett tre veckor långt program där du tränar på att förstå och tillämpa beslutsfattande. Utbildningen sker via din smartphone och tar ca fem till tio minuter per dag.

Vill du förstå hur du kan göra vardagen enklare, effektivare och bättre för människor? Kontakta Beslutsbyrån.