Stop fixing us – start loving us! Så lyder mottot hos KNAS Hemma, en fantastisk ideell förening som arbetar för att förbättra förutsättningarna för placerade barn och unga i Sverige. De föreläser och utbildar om placerade barns rättigheter, anordnar mötesplatser, och är på många sätt en röst för barn och ungdomar med erfarenhet av att […]