Åtta principer för team på distans 

Hur leder vi team på distans? Hur är vi chefer eller goda teammedlemmar på distans? Denna fråga har varit vardag för vissa fram till pandemin och vardag för många under den. Nu är distansarbete här för att stanna. I en eller annan form. Att stötta ledare på distans är inget nytt för oss på Psykologifabriken. Vi har stöttat distansledarskap sedan 2012. Då använde vi vårt första digitala stöd för att hjälpa Fritidsresors chefer att genomföra coachning på distans. Det var häftigt och skapade märkbara skillnader i deras medarbetarenkät. 

Sedan dess har vi uppdaterat det digitala stödet med skapandet av Habitud och hittat en favoritmetod i åtta principer för framgångsrika team. När pandemin slog till blev vi förstås fundersamma. Fungerar de åtta principerna även på distans? När vi läser i forskningen ser vi att svaret är ja. Förmodligen behövs de ännu mer. Behovet av att ha metoder och strukturer ökar när vi inte kan kompensera bristande struktur med informella möten i fikarummet. Principerna hjälper oss att skapa en struktur för att se om vi täckt av de viktigaste områdena för att jobba på distans på ett effektivt sätt. 

Under det senaste året har vi gjort ett arbete och jämfört våra åtta principer med forskningen på distansarbete. Varje princip har fått en kurs på Habitud bestående av träningstips. Om du använder de åtta principerna får du här en tillämpning för distansarbete. 

Här får du en sammanfattning av åtta principer för team på distans:  

1. Tydlig grupp med tydligt mål

Att diskutera, definera och omvärdera mål är ett av de bästa sätten att leda på distans. Med mindre möjlighet till uppföljning i kontorslandskapet och spontan avstämning i korridorerna skapar mål tydlighet även när medlemmarna i teamet sitter mycket själva. 

I kursen Att leda i osäkerhet – sätt tydliga mål på distans på Habitud får ni träna på att sätta mål på distans. 

2. Rättvis fördelning mellan insats och belöning – roller, arbetsbelastning och ersättning

När ni har ett tydligt mål är nästa steg att klargöra hur alla ska bidra till det målet. Team som arbetar på distans får färre spontana tillfällen att prata om roller. Därför kan det vara klokt att mer strukturerat ta upp roller och ansvarsfördelningar gruppmedlemmar emellan. Kursen Lika tydliga roller på distans som ett fotbollslag från Habitud hjälper er med det. 

3. Rättvist och inkluderande beslutsfattande – Hur tar ni hand om allas åsikter?

Mål, roller och vägen till målet blir bättre med ett inkluderande och öppet beslutsfattande i teamet och organisationen. Men hur skapar vi det på distans? 

I kursen Fatta grejen med att fatta beslut på distans får du svaret med hjälp av träningstips kring beslutsfattande anpassade efter distansarbete. 

4. Uppföljning av överenskomna beteenden – vikten av positiv feedback och insyn

När målet är tydligt, när rollerna är tydliga och när både mål och roller är skapade med inkluderande beslutsfattande. Då är det dags att följa upp alla steg på vägen mot målet med positiv feedback. 

Habitud har många feedbackkurser sen tidigare, bland annat populära Kul feedback till teammötet och Kickstarta feedbackkulturen. Hur gör vi för att hålla feedbacken vid liv även på distans? Kursen Behåll feedbackkulturen även på distans innehåller fyra psykologiska träningstips som kan hjälpa er i det viktiga digitala feedbackarbetet

5. Graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden – snälla tillsägelser och psykologisk trygghet

Sexistiska kommentarer, skitsnack eller personer som offrar teamets mål för sin egen karriär. Det finns förstås beteenden som leder bort från målet. Då måste vi säga till. Helst så tidigt som möjligt och då behövs psykologisk trygghet. Något som kan vara extra knepigt att skapa på distans. 

Vill ni jobba med detta så ger kursen (Åter)skapa den psykologiska tryggheten på distans enkla och konkreta tips på hur ni kan närma er en arbetsplats där de personliga riskerna inte känns lika riskfyllda att ta. 

6. Snabb och rättvis konflikthantering – se situationen bakom konflikten

Om ni inte tar tag i problematiska beteende tidigt, med hjälp av princip fem, och om ni inte får de åtta principerna på plats, då skapas en grogrund för konflikter. Då behöver ni arbeta er igenom principerna för att förebygga konflikter. Är konflikterna redan där eller nära? Då behöver ni princip sex om snabb och rättvis konflikthantering. 

I kursen Tillit på distans med virtuell konflikthantering får ni hjälp med detta. 

7. Mandat till självbestämmande – självständiga medarbetare och självstyrande team

I teamet behöver ni hitta en balans mellan individens självständighet och teamets mål. Om ni har flera team i organisationen behöver ni hitta en balans mellan teamens självständighet och organisationens mål. Det handlar princip sju om. 

För distansarbete är det en naturlig följd att autonomin ökar, både för den enskilda såväl som teamet. I kursen Ökad självständighet utan minskad samhörighet får du träna på denna balansgång. 

8. Koordinering med andra grupper – samverkan mellan team, organisationer och regioner

I kursen Öka teamkontakt och minska fördomar på distans får du hjälp att öka dina kontaktytor med andra team och får chansen att uppleva de positiva effekterna med olika sorters kontakt på distans. Bland annat kommer ni märka att de positiva känslorna mot varandra kommer att öka. 

Skapa struktur till ert distansarbete genom att diskutera de åtta principerna eller göra en kartläggning av åtta principer för framgångsrika team och rösta på vilken princip ni vill arbeta med. Utifrån vald princip kan ni göra träningstipsen från Habitud.se. Lycka till!

Är du medlem i Habitud Pro? Då kan du komma på vårt webbinarium om åtta principer för team på distans!