Arbeta hårt med något i 10 0…

Arbeta hårt med något i 10 000 timmar för att bli expert. Om 10 000h-regeln och kreativitet: http://t.co/YHTESmSY http://t.co/Qp4h8Ot9