känslor och appar

Appen som hjälper dig förstå dina känslor och tankar

Vi på Psykologifabriken älskar som bekant appar. Med bloggen Experimentfabriken vill vi lyfta fram alla de digitala verktyg som finns där ute som får oss att må bättre och som hjälper oss att utvecklas på arbetsplatsen. I snart två år har vi sålt vårt system Viary, en app som hjälper människor att ta små steg i sin vardag för att uppnå stora förändringar. Feedback är något som vår medarbetare Oskar ofta arbetar med, givetvis använder han Viary i dessa insatser. Då och då lyfter vi fram andra som också verkar i skärpunkten teknik/psykologi. Denna vecka har vi träffat Linda Hellqvist, psykolog som varit med och skapat appen Mentaliseringsappen.

Vad innebär mentalisering?

Mentalisering innebär att försöka förstå sig själv och andra utifrån tankar och känslor. Det handlar om förmåga till perspektivtagande och reflektion, men innefattar också en känslomässig förståelse och empati för sig själv och andra. Lite käckt uttryckt kan man säga att det handlar om att se sig själv utifrån och andra människor inifrån.

Utgångspunkten i mentalisering är att vi människor inte har någon direktkontakt med verkligheten, utan det vi upplever filtreras genom våra sinnesorgan, erfarenheter och intressen – därför uppfattar vi verkligheten på olika sätt.

Varför är det bra att träna sig i mentalisering?

Det är klokt att träna sig i mentalisering eftersom mentaliseringsförmågan har en avgörande betydelse för en rad viktiga förmågor, bl.a. förmågan att kunna reglera sina känslor och inte bli överväldigad av starka känslor och att förmågan att kunna hantera relationer och fungera bra tillsammans med andra människor. För många av oss är det inte heller så svårt att vässa mentaliseringsförmågan lite grann, eftersom vi egentligen har en god förmåga, men är lite lata och inte använder den så mycket som vi skulle kunna.

Vilka har varit de största utmaningarna med att skapa Mentaliseringsappen?

Den stora utmaningen i arbetet med självhjälp utifrån mentaliseringsteori är att förmedla kunskaper från ett forskningsfält som tidigare främst yrkesverksamma varit bekanta med, och dessutom kunna göra det på ett sätt som är lätt att ta till sig och få användning av. Eftersom appen bygger på Pers bok Mentaliseringsboken, som är just en lättläst självhjälpsbok baserad på forskning om mentalisering, så var grundarbetet för detta redan gjort. Vår utmaning när vi skapade appen var istället att anpassa bokens innehåll så det blev användbart i en app. Vi har försökt förklara grunden till mentaliseringen på ett lättläst sätt, lagt till en ordlista för teoretiska begrepp för att underlätta läsningen ytterligare samt gjort det möjligt att i appen arbeta aktivt med olika övningar kopplat till de teoretiska avsnitten.

Om någon av våra läsare skulle vilja utveckla sin mentaliseringsförmåga – vad skulle de kunna testa att göra i sin vardag redan i morgon?

Steg ett, som i och för sig kan påbörjas redan idag, är att skaffa sig kunskap om den forskning som finns kring till exempel hur olika erfarenheter i livet formar oss, vilka biologiska grundkänslor människan har, samt hur våra relationsmönster (anknytningsmönster) fungerar. Därefter kan man själv börja reflektera kring sina egna erfarenheter och upplevelser inom dessa områden: Vilka erfarenheter bär jag med mig som har format den jag är idag? Har jag svårare att hantera vissa känslor än andra? Vilket relationsmönster följer jag i nära relationer? Att närma sig dessa ämnen kan göras i en samtalsterapi eller genom Mentaliseringsappen (även om appen förstås håller en ytligare nivå då den inte är avsedd för psykoterapeutisk behandling).

Kort om appen och var det går att läsa mer:
Vi utvecklade Mentaliseringsappen för iPhone 2011. Under 2012 har vi gjort en version för Android och nu har vi nyligen lanserat en engelskspråkig version, Mentalizing, för både iPhone och Android.

Mentaliseringsappen och Mentalizing har varsin Facebooksida. Gå gärna in där för att läsa mer och följa nyheterna kring appen.

Kort om Per:
Per Wallroth är fil. dr, psykolog, psykoterapeut och handledare i psykodynamisk terapi. Han är en av dem som introducerade mentalisering och mentaliseringsbaserad terapi (MBT) i Sverige. Han var med och startade det första svenska MBT-teamet 2005 och har gett ut böckerna Mentalisering: Att leka med verkligheten (med Göran Rydén, 2008) och Mentaliseringsboken (2010).

Kort om Linda:
Linda Hellquist är leg. psykolog och arbetar framför allt med individuell psykoterapi och parterapi vid en sin mottagning i Vasastan, Stockholm. Vid sidan om detta arbetar hon med olika projekt med psykologi som gemensam nämnare; till exempel anordnar evenemang, föreläser eller skriver texter. Mer information finns på www.lindahellquist.se