Anknytning och positiva emotioner

En trygg anknytning skapar positiva emotioner. Det kommer i sin tur påverkar hur vi hanterar och agerar i nära relationer, stressade situationer och hur vi ser på våra egna brister och tillkortakommanden.

Anknytningsteori är ett sätt att förklara hur våra tidiga erfarenheter av de som står oss närmast (ofta föräldrar) påverkar hur vi senare beter oss, känner och tänker i nära relationer. Dessa tidiga relationella erfarenheter kommer blida inre arbetsmodeller som bestämmer hur vi ska och inte ska agera i en viss specifik relation och situation för att få våra behov tillfredsställda. Men barnet kommer med tiden utvecklas kognitivt och även få massor av erfarenheter av olika situationer och relationer som associeras med varandra. Så småningom kommer den inre arbetsmodell som vi haft till våra viktigaste och mest betydelsefulla ankytningspersonerna (föräldrar, partner) vara den som är mest tillgängliga och således påverkar andra liknande relationer. Det som händer är att mängden erfarenhet vi har av en viss modell och hur ofta vi har använt modellen avgör densiteten på de neurala kopplingarna för just den inre arbetsmodellen, och således hur lätta de är att aktivera.

Genom att titta på hur vi fungerar i nära relationer kan vi kanske ana att vi har ett mönster som är mer framträdande än andra. Är du en person som helst håller dig för dig själv, som ogärna kommer för nära andra och undviker att gå in i nära relationen? När du känner dig ledsen eller orolig är du snarare någon som drar dig undan än att söka stöd och tröst hos andra. Eller är du en person upplevs vilja ha mycket närhet och brukar skrämma iväg människor för att du kommer för nära? Du kanske undviker nära relationer för att du inte vill bli övergiven. Det kan även vara så att du ofta har nära, djupa och stabila relationer och att du upplever att en stressande situationen i en relation snarare är en möjlighet till utveckling, än att du behöver undvika eller att du får ångest av den.

Vår anknytning ger oss förväntningar, behov, känslor och beteenden som utlöses i nära relationer. Dessa mönster kommer även påverka vår trygghet i sociala situationer, självbild, personliga utveckling, mentala hälsa och relationella kvalitéer. En trygg anknytning kommer skapa större andel positiva emotioner som över tid kommer bredda och bygga våra resurser i enlighet med Barbara Fredricksons broaden and build theory. Den trygga upplevelsen kommer skapa en spiral av positiva beteenden och mentala erfarenheter som möjliggör att vi bättre kan reglera känslor vid stress. Därmed formas ett mer flexibelt förhållningssätt och vi kommer bredda vårt perspektiv och våra förmågor. Om vi är trygga i nära relationer kommer detta även att påverka vårt globala välbefinnande och minska depression och ångest. En annan intressant sak är att om vi känner oss trygga har vi också lättare att acceptera brister hos sig själv och samtidigt hålla kvar en positiv och koherent upplevelse av oss själva.

Vilken typ av anknytning vi har är som sagt ganska stabilt över tid, men jag vill ändå poängtera att genom att bli alltmer medveten om hur detta påverkar våra relationer och vårt välbefinnande kan vi också våga utmana invanda strategier till förmån för nya beteenden. Framförallt vill jag ge ett annat perspektiv på hur vi kan tänka på välbefinnande och hur våra relationer påverkar hur vi mår.