Älskade, hatade TV-mammor: Kitty från That 70′s show

I det här klippet, från komediserien That 70’s show, möter vi huvudpersonen Eric och hans mamma Kitty. Eric frågar Kitty, som är sjuksköterska, hur hon står ut med att alltid vara i närheten av människor som är sjuka eller döende.

Det verkar som att Eric och Kitty hanterar det jobbiga på lite olika sätt. När Eric vill tala om det jobbiga som de just varit med om, fortsätter Kitty att sjunga. Hon ignorerar hans försök att prata om det, men om man följer hennes blick, går det att se att hon faktiskt lyssnar på honom, men ändå väljer att sjunga vidare. Efter ett tag ger Eric upp – och låter sig ryckas med i sjungandet. Klippet slutar med att Kitty och Eric sjunger tillsammans, och någonstans förstår tittaren att det kanske är så Kitty hanterar jobbiga saker – genom att inte prata om dem utan sjunga istället.

TIPS FRÅN PSYKOLOGEN LIRIA ORTIZ
Eric och Kitty reagerar inte på samma sätt när de ställs inför smärtsamma händelser och inför livets svårigheter, och det är ingenting ovanligt eller konstigt. Hur vi förhåller oss till det vi upplever som svårt, beror på vilken person vi är. Några vill, likt Eric, prata och dela med sig känslomässigt med andra, medan andra, exempelvis Kitty, hellre vill hantera svåra situationer genom att fokusera på annat, som att sjunga högt till bilradion.

Om du känner igen dig i Erics frustration, kan det vara en idé att fundera över vad dina behov är i situationen, så att du sedan kan förmedla dem till din mamma. ”Jag behöver… ” är ett bra sätt att börja. Men, samtidigt bör du utgå ifrån att din mamma kan ha andra behov i sådana situationer. Du kan behöva vara öppen för möjligheten att din mamma känner och tänker annorlunda, och att hon vill hantera sådant på sitt sätt, oavsett ditt behov. Du kanske också får ge upp din önskan att prata om det svåra med din mamma, om hon inte vill.

Att prata, är inte alltid det som alla behöver när de stöter på svårigheter. Den här mamman väljer att sjunga, då bör du respektera det och vänta på ett bättre tillfälle att fråga. Din mamma kanske behöver ”komma ikapp” det som är jobbigt innan du gör ett nytt försök.

“Älskade, hatade tv-mammor” är ett samarbete mellan SvD Idagsidan, Psykologifabriken och psykologen, psykoterapeuten och författaren Liria Ortiz som skrivit boken ”Jag och min mamma – att kunna hantera en komplicerad relation”.