Älska dina – och andras – misslyckanden

Att misslyckas är nödvändigt för att lyckas.

När SVT:s Uppdrag granskning hösten 2012 påpekade att allvarliga bristningar i samband med förlossningar underrapporteras satte de fingret på en organisationskultur som är direkt ohälsosam. Inte nog med att de kvinnor som drabbas av allvarliga förlossningsskador inte får den hjälp de behöver, de barnmorskor som journalför skadorna riskerar att få rykte som dåliga barnmorskor och i Västra Götalandsregionen till och med avdrag på lönen. Den organisation som straffar sina medarbetare när de gör misstag gör ett MYCKET större misstag än den enskilda medarbetaren. En organisation som vill överleva, utvecklas och ha motiverade medarbetare behöver göra tvärtom: Älska sina medarbetare som mest när de rapporterar misslyckanden.

Varför?

  • Därför att en organisation som mörkar misstag kommer att upprepa dem igen. Och igen och igen.
  • Därför att en organisation som analyserar sina misstag och försöker förstå vad som hände har större chanser att undvika samma misstag i framtiden.
  • Därför att det gör medarbetare mer kreativa och vågade, mer innovativa och trygga. Och det ger i sin tur ofta mer effektiva och lönsamma organisationer.
  • Därför att medarbetare som känner sig pressade att alltid lyckas jobbar mindre effektivt, blundar för alla tecken på problem och ökar risken för nya misstag.
  • Därför att misslyckanden ofta leder till nya möjligheter. Tänk dig om Oprah Winfrey hade gett upp sin karriär inom tv när hon fick sparken från sitt första tv-jobb med motiveringen att hon inte passade i tv. Eller om Michael Jordan hade slutat spela basket när han blev petad från sitt collegelag. I stället såg de sig om efter andra möjligheter.

Vill man lära sig att cykla, behöver man ramla och skrapa knäna några gånger, vill man lära sig att bli bra på ett jobb, behöver man misslyckas och lära sig av sina misstag.

Nu har inte bara Västra Götalandsregionen chansen att lära sig av sina misstag, det kan vi alla göra. I stället för att bestraffa barnmorskor som rapporterar skador – som kanske ibland orsakas av misstag och ibland av andra faktorer – gör tvärtom. Uppmuntra och belöna beteendet att rapportera förlossningsskador. Vad skulle det kunna få för konsekvenser för Västra götalandsregionen?

  • De drabbade kvinnorna skulle få rätt hjälp.
  • Barnmorskorna skulle ges en chans att lära sig från begångna misstag.
  • Barnmorskorna skulle trivas bättre på jobbet, bli mer kreativa och innovativa problemlösare.
  • Organisationen skulle bättre kunna förebygga fler förlossningsskador.
  • Organisationen skulle förmodligen tjäna pengar också, eftersom rätt hjälp direkt efter förlossningen till drabbade kvinnor minskar belastningen på sjukvården längre fram. Men också för att medarbetare som är stolta över det de gör på jobbet och mår bra har lägre sjukfrånvaro och högre stresstålighet än medarbetare som känner sig skamsna, undanskuffade och mindre uppskattade.

Antar ni utmaningen?

Jenny Rickardson, leg. psykolog

Psykologifabriken hjälper individer och organisationer att utvecklas genom att skaffa nya goda vanor i vardagen.