Alla Hjärtans Dag 2.0

Dagen då den romantiska tvåsamheten hyllas är här, alla hjärtans dag. En dag som en del ser fram emot med med höga förväntningar, medan andra helst vill slippa bli påminda om ofrivillig ensamhet. Men LOVE 2.0 öppnar för en tredje väg – en väg där vi alla har en chans att dela kärleksfyllda ögonblick med främlingar såväl som vänner, som med en partner.

Vad är egentligen kärlek? Många poeter och författare har gett sig på att definiera fenomenet. Jonathan Haidt är en psykolog som menar att vi ofta omedvetet bär på orimliga förväntningar på kärlek. Särskilt yngre västerlänningar är ofta uppväxta med en bild av kärlek som Jonathan kallar för Kärleksmyten. I sin bok “The Happiness Hypothesis” (2006) beskriver han Kärleksmyten: det finns det en äkta kärlek som är en passionerad kärlek som aldrig bleknar. Om du någon gång upplever äkta kärlek bör du gifta dig med den personen som väcker den här typen av känslor hos dig. Och om kärleken tar slut, bör du lämna den personen eftersom det uppenbarligen inte var äkta kärlek. Och om du bara kan hitta rätt person, kommer du att ha äkta kärlek för evigt. Men om äkta kärlek definieras som evig passion, står vi inför en biologiskt omöjlighet, menar Jonathan.

Här tar emotionsforskaren tillika psykologen Barbara Fredrickson vid. I hennes senaste bok “LOVE 2.0” (2013) närmar hon sig begreppet kärlek utifrån ett mer biologiskt perspektiv. Hon menar att kärlek är en känsla vars varaktighet bäst mäts i sekunder eller bästa fall minuter, snarare än i månader och år. Precis som med alla våra känslor är även kärlek ständigt föränderlig. Evig kärlek är ett begrepp som Barbara inte ger mycket för. Hon vill snarare sänka ribban för kärleksdefinitionen, och menar att det handlar i grunden om ögonblicklig positiv resonans mellan två individer. Något som kan uppstå genom ett samtal, ögonkontakt eller ett delat skratt. Detta ögonblick av positiv resonans innehåller enligt Barbara tre viktiga komponenter: delade positiva emotioner, synkroniserad biokemi (exempelvis genom spegelneuroner och oxytocin) och en ömsesidig omsorg. Något som med andra ord kan triggas i mötet med din romantiska partner, men också med vänner, kollegor, och främlingar.

Personligen känns denna uppdaterade version av kärlek både mer sympatisk och mer verklighetsförankrad än den som Hollywood erbjuder. Jag hoppas på många stunder av delad positiv resonans på Alla Hjärtans Dag, både med min partner såväl som med andra.

Den som vill läsa mer kan beställa och läsa utdrag ur Barbara Fredricksons bok “LOVE 2.0: How Our Supreme Emotion Affects Everything We Feel, Think, Do, and Become” här.

Redigerat foto: Nickolas Muray (George Eastman House Photography Collection)