Aktuellt varnar för certifier…

Aktuellt varnar för certifierade samtalscoacher mfl: http://bit.ly/Bcj24